Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 11/12/2018 00:51

TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

18:47 | 10/05/2018
Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng trong năm 2018, mới đây TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Chỉ thị 05/CT-UBND về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn.  

Tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên đang đẩy nhanh tiến độ

Theo đó, UBND TP yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát kỹ danh mục, đăng ký vốn theo nhu cầu và khả năng giải ngân thực tế, kiên quyết điều chỉnh giảm vốn nếu tiến độ thực hiện không đảm bảo, phấn đấu tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn cả năm đạt 100%.

Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn 4 tháng/2018 thực hiện 98.191,3 tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ tăng 8,1%), đạt 22,5% so kế hoạch năm. Trong đó vốn từ ngân sách thành phố 4.152,7 tỷ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ. Cấp thành phố ước thực hiện 2.709 tỷ đồng, chiếm 65,2%, so cùng kỳ tăng 9,1%; cấp quận huyện ước thực hiện 1.443,7 tỷ đồng, chiếm 34,8%, so cùng kỳ tăng 1,1%.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Sở Kế hoạch và Đầu tư  sẽ theo dõi, đôn đốc tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các cơ quan, đơn vị, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai, báo cáo UBND TP xem xét, giải quyết. Trong đó, ưu tiên bổ sung vốn cho các dự án có tỷ lệ giải ngân cao và dự kiến hoàn thành trong năm. Các dự án đề xuất bổ sung vốn hoặc không điều chỉnh giảm vốn thì phải có văn bản cam kết của chủ đầu tư. Đối với các dự án có kết quả giải ngân dưới 50% tính đến ngày 30/9/2018 mà không có lý do khách quan.

UBND thành phố yêu cầu các sở chuyên ngành, UBND các quận, huyện được UBND TP phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư đẩy nhanh công tác thẩm định, phê duyệt quyết định đầu tư dự án. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, tổ chức thực hiện công tác lập, thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế dự toán xây dựng công trình.

Từ phía các cơ quan, đơn vị chủ đầu tư tuân thủ nghiêm quy định của Luật Đấu thầu và các Nghị định có liên quan, đảm bảo công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư đúng trình tự, thời gian quy định nhằm nâng cao chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn. Đồng thời, căn cứ vào chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định và kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư được giao, các cơ quan, đơn vị được giao là chủ đầu tư dự án khẩn trương lập báo cáo nghiên cứu khả thi trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo đúng thời gian, trình tự và thủ tục quy định...

Bên cạnh đó, UBND TP giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, quận, huyện và chủ đầu tư để rà soát, tham mưu UBND TP cân đối, bố trí đủ nguồn vốn để quận, huyện chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Sở Tài nguyên và Môi trường TP tham mưu, đề xuất UBND TP các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn TP. Sở Xây dựng TP tham mưu, đề xuất UBND TP các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc cân đối, bố trí quỹ nhà tái định cư trên địa bàn TP...

Theo kế hoạch đề ra, đầu tư công năm 2018 của TP. Hồ Chí Minh với gần 40.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu là 843 tỷ đồng, vốn ODA cấp phát từ ngân sách Trung ương là 2.864 tỷ đồng, vốn ngân sách TP 36.165 tỷ đồng.

Thanh Thanh