Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 08/12/2019 01:37
Xin chờ trong giây lát...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng:

14/09/2019 20:42
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã khẳng định vai trò là cái nôi đào tạo cán bộ cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng và dân tộc

Video nằm trong bài : Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã khẳng định vai trò là cái nôi đào tạo cán bộ cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng và dân tộc