Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 28/01/2020 21:53
Xin chờ trong giây lát...

Tiết kiệm năng lượng ngành công nghiệp: Giải pháp cho tương lai năng lượng Việt Nam

21/08/2019 07:00
Việt Nam vẫn là một trong những quốc gia có cường độ sử dụng năng lượng cao so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Trong đó, các nành công nghiệp chiếm tỷ tọng cao nhất, khoảng 47,3 tổng năng lượng sử dụng cuối cùng.