Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 17/09/2021 20:00
Xin chờ trong giây lát...

Thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số logistics hỗ trợ xuất nhập khẩu

08/10/2020 23:41
Hiện tại, các doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam nói chung, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn chưa nhận thức đúng vai trò chuyển đổi số trong cuộc các mạng công nghiệp lần thứ tư. Tuy vậy, trong bối cảnh chuyển đổi số đang là xu hướng toàn cầu thì việc ngành logistics chuyển đổi là điều tất yếu.