Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 11/05/2021 02:29
Xin chờ trong giây lát...

Thúc đẩy chuyển đổi số: Tăng cường cơ chế, chính sách

18/10/2020 09:18
Nhận thức và hành động của cộng đồng doanh nghiệp về chuyển đổi số đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, mức độ số hóa trong hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam còn hạn chế. Cần tăng cường cơ chế, chính sách thích hợp, đúng và trúng, để thúc đẩy nhanh chuyển đổi số trong nền kinh tế.