Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 22/01/2021 04:17
Xin chờ trong giây lát...

Thủ đô giữ nhịp tăng trưởng

10/10/2020 05:00
Hà Nội từ một thành phố với nền sản xuất, tiêu thụ hàng hóa còn nhỏ lẻ, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, qua 66 năm xây dựng và phát triển, Hà Nội đã vươn lên trở thành trung tâm về chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ hàng đầu của cả nước.