Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 05/04/2020 11:22
Xin chờ trong giây lát...

Tham gia EVFTA: Cam kết lao động – Xu thế tất yếu - Phần 2

18/10/2019 14:59
Để Hiệp định EVFTA có hiệu lực, Việt Nam phải chứng minh được khả năng thực thi các tiêu chuẩn cao của FTA này. Trong đó, có một số lĩnh vực EU rất quan tâm, đặc biệt là lĩnh vực liên quan đến các vấn đề phát triển bền vững, vấn đề lao động, tiền lương và yêu cầu tất cả các đối tác thương mại cùng hành động vì các mục tiêu toàn cầu.