Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 15/11/2019 22:35
Xin chờ trong giây lát...

Tận dụng cơ hội Cách mạng công nghiệp 4.0: Chính sách vĩ mô và sự nỗ lực của doanh nghiệp

10/03/2019 15:33
Cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại cơ hội lớn cho quốc gia, doanh nghiệp… nâng cao trình độ phát triển và năng lực cạnh tranh... Song mức độ sẵn sàng tiếp cận cách mạng 4.0 của doanh nghiệp Việt Nam còn rất hạn chế, thực tiễn còn đặt ra những vấn đề đòi hỏi cả ở tầm vĩ mô và sự nỗ lực của doanh nghiệp.