Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 02/06/2020 04:54
them che tai xu phat

Thêm chế tài xử phạt

Từ ngày 1/2/2017, hành vi vứt mẩu thuốc lá, tàn thuốc lá ra môi trường công cộng sẽ bị xử phạt đến 1 triệu đồng. Đây được coi là chế tài tương đối mạnh nhằm ...