Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 06/06/2020 14:49
ky iii chuyen gia hien ke

Kỳ III: Chuyên gia hiến kế

Với mục đích tuyên truyền những kinh nghiệm phát triển về ngành công nghiệp du lịch tàu biển tại Việt Nam, qua dưới sự kết nối của ông Lê Phú Cường - Tham tán Thương ...