Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 19/08/2019 19:08
chu dong phong ngua tai nan lao dong

Chủ động phòng ngừa tai nạn lao động

Cải thiện điều kiện làm việc, tạo môi trường lao động lành mạnh là góp phần bảo đảm an toàn trong sản xuất, ngăn ngừa nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Đây ...