Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 25/02/2021 09:41
TKV: Tái cơ cấu công nghệ

TKV: Tái cơ cấu công nghệ

Những năm gần đây, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã có những bước phát triển mang tính bứt phá mạnh mẽ cả về lượng và chất. Sản lượng, năng ...
Năm 2019: TKV phải đẩy mạnh tái cơ cấu

Năm 2019: TKV phải đẩy mạnh tái cơ cấu

Đây là một trong những nội dung chỉ đạo quan trọng của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 ...
Tái cơ cấu toàn diện ngành mía đường

Tái cơ cấu toàn diện ngành mía đường

Hiệp hội Mía đường Việt Nam đang xây dựng đề án tái cơ cấu ngành mía đường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, với quan điểm tái cơ cấu toàn diện, đáp ứng yêu ...
Tái cơ cấu toàn diện ngành mía đường

Tái cơ cấu toàn diện ngành mía đường

Trong hội nhập kinh tế quốc tế, ngành mía đường Việt Nam đang bị "đuối sức". Tái cơ cấu toàn diện, triệt để từ khâu nguyên liệu, chế biến đến phân phối lưu thông là ...
1 2 3