Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 22/06/2021 11:54
Hướng tới số hóa hồ sơ sức khỏe

Hướng tới số hóa hồ sơ sức khỏe

Nhằm giúp người dân biết, tự quản lý thông tin sức khỏe liên tục, suốt đời để từ đó chủ động chăm sóc sức khỏe cho mình, theo đó,  Bộ Y tế đặt mục tiêu ...
1 2