Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 21/04/2021 23:58
Đưa doanh nghiệp vào cuộc

Đưa doanh nghiệp vào cuộc

Ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - cho rằng, xúc tiến thương mại, đầu tư (XTTMĐT), quan trọng là đảm bảo thiết thực, hiệu quả ...
Kiểm tra chuyên ngành: Trói chân doanh nghiệp

Kiểm tra chuyên ngành: Trói chân doanh nghiệp

Thống kê của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho thấy, cộng đồng DN tiếp tục phản ánh rất nhiều vướng mắc trong hoạt động kiểm tra chuyên ngành với hàng hóa ...