Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 04/12/2021 23:24
Dấu ấn trong phòng, chống thiên tai

Dấu ấn trong phòng, chống thiên tai

Tại khu vực các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, các hồ chứa thủy điện ngoài nhiệm vụ cơ bản là phát điện, còn phải đảm bảo hài hòa các lợi ích về kinh tế ...
1 2