Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 19/10/2019 07:20
huong toi nhieu muc tieu lon

Hướng tới nhiều mục tiêu lớn

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2019 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2019 và dự toán ngân sách Nhà ...