Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 26/02/2020 20:05
nhieu co che chinh sach dac thu

Nhiều cơ chế, chính sách đặc thù

Để thực hiện mục tiêu “đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế của các tỉnh trong vùng DTTS và miền núi từ 8 - 10%”, Dự thảo Đề án “Tổng thể đầu tư ...