Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 04/12/2021 09:07
Giảm thiểu rủi ro trong nhập khẩu gỗ

Giảm thiểu rủi ro trong nhập khẩu gỗ

Nhiều cơ chế, chính sách kiểm soát rủi ro đối với gỗ nguyên liệu nhập khẩu (NK) đã được ban hành, tuy nhiên, việc thực hiện các văn bản, chính sách này đang gặp không ...