Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 22/08/2019 10:01
tai co cau toan dien nganh mia duong

Tái cơ cấu toàn diện ngành mía đường

Hiệp hội Mía đường Việt Nam đang xây dựng đề án tái cơ cấu ngành mía đường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, với quan điểm tái cơ cấu toàn diện, đáp ứng yêu ...
tai co cau toan dien nganh mia duong

Tái cơ cấu toàn diện ngành mía đường

Trong hội nhập kinh tế quốc tế, ngành mía đường Việt Nam đang bị "đuối sức". Tái cơ cấu toàn diện, triệt để từ khâu nguyên liệu, chế biến đến phân phối lưu thông là ...