Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 26/10/2020 02:35
Ngành mía đường: Chủ động hội nhập

Ngành mía đường: Chủ động hội nhập

Quan điểm của Chính phủ đối với ngành mía đường là chủ động nâng cao năng lực cạnh tranh để hội nhập kinh tế quốc tế bình đẳng với tinh thần độc lập, tự cường. ...
Tháo gỡ khó khăn cho ngành mía đường

Tháo gỡ khó khăn cho ngành mía đường

Theo Thông tư 16/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương hướng dẫn đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019, trong quý IV, Bộ Công Thương sẽ đấu giá nhập khẩu 98.700 ...
Tái cơ cấu toàn diện ngành mía đường

Tái cơ cấu toàn diện ngành mía đường

Hiệp hội Mía đường Việt Nam đang xây dựng đề án tái cơ cấu ngành mía đường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, với quan điểm tái cơ cấu toàn diện, đáp ứng yêu ...
Tái cơ cấu toàn diện ngành mía đường

Tái cơ cấu toàn diện ngành mía đường

Trong hội nhập kinh tế quốc tế, ngành mía đường Việt Nam đang bị "đuối sức". Tái cơ cấu toàn diện, triệt để từ khâu nguyên liệu, chế biến đến phân phối lưu thông là ...
1 2