Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 22/01/2020 15:22
dien sang dong nam kim

Điện sáng dòng Nậm Kim

Công ty Cổ phần Thuỷ điện Than Uyên đang hết sức phấn khởi đón dòng điện hoà lưới quốc gia từ Dự án Thủy điện Mường Kim II