Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 12/05/2021 06:59
Ngành da giày: Khắc phục điểm yếu

Ngành da giày: Khắc phục điểm yếu

Để khắc phục điểm yếu thương hiệu, việc thu hút đầu tư hoặc hợp tác với các nước có nền khoa học kỹ thuật phát triển được xem là giải pháp giúp ngành da giày ...
1 2