Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 29/11/2021 06:27
Chuyển biến nhận thức về hàng Việt

Chuyển biến nhận thức về hàng Việt

Bằng nhiều hoạt động thiết thực như: đưa hàng Việt về nông thôn, xây dựng điểm bán hàng Việt, kết nối cung - cầu hàng hóa… Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng ...