Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 27/02/2021 11:40
Ngành Hải quan đi đầu về hiện đại hóa

Ngành Hải quan đi đầu về hiện đại hóa

Thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Bộ Tài chính giao về cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp (DN), ...