Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 29/01/2020 00:21
de cong nghe vao cung dong von

Để công nghệ vào cùng dòng vốn

Tại hội thảo mới đây bàn về đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2020-2035, các số liệu về công nghệ của khu vực có vốn đầu tư trực tiếp ...