Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 28/10/2020 17:45
Thêm cơ hội cho doanh nhân nữ

Thêm cơ hội cho doanh nhân nữ

Chỉ 30% trong tổng số doanh nghiệp (DN) vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ, điều này đã không phản ánh đúng năng lực của phụ nữ Việt Nam, đồng thời hạn chế đáng ...