Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 04/03/2021 23:02
Ưu tiên đặc biệt cho lao động nữ

Ưu tiên đặc biệt cho lao động nữ

Với lực lượng lao động nữ chiếm 83% trong tổng số cán bộ, công nhân viên (CBCNV), góp phần quan trọng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD) nên nhiều năm qua, việc thực ...
1 2 3