Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 05/03/2021 05:10
Tiến tới cơ chế một cửa ASEAN

Tiến tới cơ chế một cửa ASEAN

Chính phủ cùng các bộ, ngành liên quan đang quyết tâm cao để hoàn thành triển khai Cơ chế một cửa quốc gia trong quý IV và kết nối Cơ chế một cửa ASEAN vào ...