Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 11/05/2021 02:49
Thời của sản phẩm OCOP

Thời của sản phẩm OCOP

Sản phẩm OCOP đã được xây dựng hình ảnh, tạo thương hiệu, lên kệ sẵn sàng đã mở ra cơ hội phát triển cho nhiều sản phẩm nông nghiệp, nông thôn. Thế nhưng, trên thực ...
Nam Định nâng chất cho sản phẩm OCOP

Nam Định nâng chất cho sản phẩm OCOP

Sau 2 năm triển khai, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã tạo được sức lan tỏa, thu hút đông đảo doanh nghiệp, cơ sở sản xuất của Nam Định tham gia đăng ...
Nâng cao giá trị  cho nông sản chủ lực

Nâng cao giá trị cho nông sản chủ lực

Với Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), các sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp đặc trưng đã được hỗ trợ phát triển theo chuỗi giá trị, chế biến sâu… Cách làm này ...