Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 28/10/2020 13:18
Nam Định nâng chất cho sản phẩm OCOP

Nam Định nâng chất cho sản phẩm OCOP

Sau 2 năm triển khai, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã tạo được sức lan tỏa, thu hút đông đảo doanh nghiệp, cơ sở sản xuất của Nam Định tham gia đăng ...
Nâng cao giá trị  cho nông sản chủ lực

Nâng cao giá trị cho nông sản chủ lực

Với Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), các sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp đặc trưng đã được hỗ trợ phát triển theo chuỗi giá trị, chế biến sâu… Cách làm này ...