Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 07/12/2021 09:27
Bàn giải pháp quản lý chất thải rắn

Bàn giải pháp quản lý chất thải rắn

Với tổng lượng chất thải rắn thải ra môi trường khoảng 13 triệu tấn/năm, trong khi đó, tỷ lệ thu gom mới đạt 85% ở khu vực đô thị và 45% ở khu vực nông ...