Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 08/12/2021 17:07
Đổi đời bên Cù lao sông Hậu

Đổi đời bên Cù lao sông Hậu

Cù lao (Cồn) Bần Chát (ấp An Lộc) và Cồn Phụng nằm ở hạ lưu sông Hậu và sông Cổ Chiên thuộc tỉnh Trà Vinh, xưa là nơi nghèo khó bậc nhất khu vực Đồng ...