Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 16/05/2021 09:46

Supe Lâm Thao: Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ XXV - nhiệm kỳ 2020-2025

22:28 | 30/07/2020
Trong 02 ngày 27 và 28/7/2020, tại Hội trường khu công nhân Supe, Đảng bộ Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty khóa XXIV, trình Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội trong điều kiện gặp rất nhiều khó khăn, thách thức: hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty còn chịu ảnh hưởng lớn của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp (hiện tượng khô hạn, xâm nhập mặn, úng lụt và dịch Covid-19...); diện tích gieo trồng thu hẹp. Chính sách của Nhà nước về quản lý phân bón thay đổi, giá cước vận chuyển tăng cao, nguồn cung phân bón dồi dào (cung vượt cầu gấp hơn 3 lần),... Trong bối cảnh đó, Đảng bộ Công ty đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo; chủ động thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức đoàn thể quần chúng, cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Với những cố gắng đó, Công ty được Tập đoàn Hóa chất Việt Nam công nhận là đơn vị có doanh thu và lợi nhuận cao nhất Tập đoàn từ năm 2015-2017 và là đơn vị có doanh thu cao nhất năm 2018; được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Danh hiệu “Doanh nghiệp vì người lao động” năm 2015-2016. Kết quả các chỉ tiêu chủ yếu đạt được trong 05 năm (2015-2019) như sau: Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá thực tế) đạt 19.030,22 tỷ đồng; tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 19.933,34 tỷ đồng; nộp ngân sách: 488,29 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế: 946,47 tỷ đồng; thu nhập bình quân người lao động đạt 7.542.985 đồng/người/tháng.

0814 3

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Công ty luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với đảng viên; đặc biệt đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, đồng bộ Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Hàng năm, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 93,11%, số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh 58,75%. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp được 131 đảng viên, bình quân mỗi năm kết nạp được 26 đảng viên.

Nhiệm kỳ 2020-2025: tập trung 3 khâu đột phá

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao xác định: Nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ. Tập trung thực hiện đồng thời 03 khâu đột phá: "Đổi mới phương thức quản lý, xây dựng đội ngũ và tác phong làm việc"; "Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm, tiết kiệm triệt để chi phí"; "Đổi mới chính sách phân phối sản phẩm, xúc tiến thương mại". Tìm mọi giải pháp tháo gỡ khó khăn, đảm bảo sản xuất kinh doanh theo hướng ổn định, hiệu quả, bền vững; huy động mọi tiềm năng cho đầu tư đổi mới công nghệ theo hướng hiện đại hóa để nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, giữ vững giá trị thương hiệu và bảo vệ môi trường.

Supe Lâm Thao: Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ XXV - nhiệm kỳ 2020-2025
Đồng chí Bùi Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu
Supe Lâm Thao: Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ XXV - nhiệm kỳ 2020-2025
BCH Đảng bộ Công ty khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Mục tiêu được Đảng bộ đề ra là phấn đấu đạt mức tăng trưởng bình quân hàng năm: Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá thực tế) tăng 1,25%, doanh thu tăng 1,29%, nộp ngân sách Nhà nước đảm bảo đúng, đủ theo quy định, lợi nhuận tăng 4,15%; thu nhập bình quân phấn đấu hàng năm tăng 0,92%; Đầu tư phát triển với tổng vốn đầu tư là 593,4 tỷ đồng. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên. Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng không hoàn thành nhiệm vụ dưới 7%; Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên. Tỷ lệ đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ dưới 0,5%; 100% các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội xếp loại vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Bùi Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực vượt khó của Đảng bộ Công ty Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu: Đảng bộ Công ty cần tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện các giải pháp trọng điểm để thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá về: Đổi mới phương thức quản lý, xây dựng đội ngũ và tác phong làm việc; đổi mới và hiện đại hóa công nghệ sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm, tiết kiệm triệt để chi phí và đổi mới chính sách phân phối sản phẩm, xúc tiến thương mại. Đồng thời, tập trung đổi mới công tác quản trị doanh nghiệp theo vị trí việc làm, nhất là lực lượng lao động gián tiếp, tổ chức lại sản xuất vận hành theo cơ chế thị trường. Theo đó cần mở rộng các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường phát triển sản phẩm mới, nhất là nghiên cứu phát triển các loại phân bón hữu cơ, phân vi sinh theo xu hướng phát triển nền nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ, phù hợp với đặc điểm thổ nhưỡng từng vùng, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng và tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công ty lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 18 đồng chí và chỉ định 1 đồng chí; bầu 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Khỏe, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Phạm Thanh Tùng, Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty.

Ban chấp hành Đảng bộ khóa XXV đã họp phiên đầu tiên, bầu Ban Thường vụ gồm 6 người; bầu Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Ủy viên Ban Kiểm tra Đảng ủy Công ty. 100% đại biểu dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XXV.

Hoa Mua