Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 29/05/2020 11:51
Xin chờ trong giây lát...

Rà soát và sửa đổi Nghị định 21/2011/NĐ-CP cần bám sát với tình hình thực tiễn

08/11/2019 15:58
Sau gần 10 năm thực hiện nghị định 21/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Bộ Công thương nhận thấy còn rất nhiều quy định của cần phải xem xét, rà soát, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn.

Video nằm trong bài : Rà soát và sửa đổi Nghị định 21/2011/NĐ-CP cần bám sát với tình hình thực tiễn