Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 05/08/2021 02:38

Quý II/2021: Thu nhập bình quân của người lao động giảm

15:44 | 06/07/2021
Trong quý II và 6 tháng đầu năm 2021, thị trường lao động Việt Nam đã bị ảnh hưởng do sự bùng phát của dịch Covid-19 lần thứ 3 và 4. Đó là thông tin vừa được Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đưa ra tại họp báo công bố tình hình lao động việc làm quý II/2021 và kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2020 vào sáng 6/7.

Thông tin tại buổi họp báo, ông Phạm Hoài Nam – Vụ trưởng Vụ Thống kê dân số và lao động (Tổng cục Thống kê) – cho biết: Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên trong quý II/2021 là 51,1 triệu người, tăng 44,7 nghìn người so với quý trước và tăng 1,7 triệu người so với cùng kỳ năm trước. So với cùng kỳ năm 2019 khi chưa có dịch Covid-19, lực lượng lao động tăng chủ yếu ở khu vực thành thị (tăng 354,8 nghìn người) và lực lượng lao động nam (tăng 36,3 nghìn người). So với cùng kỳ năm trước, lực lượng lao động tăng chủ yếu ở khu vực thành thị (tăng hơn 1 triệu người) và lực lượng lao động nữ tăng hơn 1,3 triệu người.

Thị trường lao động chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Tổng cục Thống kê công bố thông tin về lao động, việc làm

Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động quý II/2021 là 68,5%, giảm 0,2 điểm phần trăm so với quý trước và tăng 1,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của nữ là 62,3%, thấp hơn 12,9 điểm phần trăm so với nam với 75,2%. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động trong khu vực thành thị là 66,6%, trong khi đó, tỷ lệ này ở nông thôn là 69,7%.

Xem xét theo nhóm tuổi, ông Phạm Hoài Nam cho rằng, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động ở khu vực thành thị thấp hơn khu vực nông thôn ở hầu hết các nhóm tuổi. Trong đó, chênh lệch nhiều nhất được ghi nhận ở nhóm 15-24 tuổi với 38,5% ở thành thị và 46,7% ở nông thôn. Nhóm từ 55 tuổi trở lên ở thành thị là 34,4% và nông thôn là 47,7%.

“Điều này cho thấy, người dân tại khu vực nông thôn gia nhập thị trường lao động sớm hơn và rời bỏ thị trường muộn hơn khá nhiều so với khu vực thành thị. Đây là đặc điểm điển hình của thị trường lao động với cơ cấu động tham gia ngành nông nghiệp chiếm tỷ trọng cao”. – Đại diện Tổng cục Thống kê thông tin.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ quý II/2021 là 26,1%, cao hơn 01 điểm phần trăm so với quý trước và cao hơn 0,8 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ qua đào tạo của lao động khu vực thành thị đạt 41,1%, cao hơn 2,3 lần so với khu vực nông thôn là 17,6%.

Trong tổng số 23,5 triệu người từ 15 tuổi trở lên không tham gia thị trường lao động (ngoài lực lượng lao động) của quý II/2021 thì có tới 12,8 triệu người trong độ tuổi lao động và tập trung ở nhóm 15-19 tuổi. Hơn 40% trong tổng số 12,8 triệu người lao động trong độ tuổi không tham gia thị trường lao động này đang tham gia đào tạo.

Số người lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm trong quý II/2021 là 49,9 triệu người, giảm 65 nghìn người so với quý trước và tăng gần 1,8 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Xu hướng này cũng thấy được, khu vực ở nông thôn và ở nữ giới, lao động có việc làm ở nông thôn là 31,8 triệu người, giảm 369,3 nghìn người so với quý trước và tăng 581,2 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Số có việc làm ở nữ là gần 23,4 triệu người, giảm 110,4 nghìn người so với quý trước và tăng 1,4 triệu người so với cùng kỳ năm trước.

Cũng trong quý II/2021, lao động có việc làm trong ngành nông-lâm nghiệp và thủy sản là 13,8 triệu người, giảm 2,25% so với quý trước và tăng 3,47% so với cùng kỳ năm trước. Lao động có việc làm trong ngành dịch vụ là 19,4 triệu người, giảm 1,32% so với quý trước và tăng 3,79% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực công nghiệp và xây dựng có 16,6 triệu người đang làm việc, tăng 3,19% so với quý trước và tăng 3,64% so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức quý II/2021 là 57,4%, tăng 0,3 điểm phần trăm so với quý trước và tăng 1,6 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.. Tỷ lệ phi chính thức khu vực thành thị là 48,6%, tăng 0,2 điểm phần trăm so với quý trước và tăng 1,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ này ở khu vực nông thôn là 64,5%, tăng 2,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước và tăng 0,4 điểm phần trăm so với quý trước.

Thu nhập bình quân tháng của người lao động quý II/2021 đạt 6,1 triệu đồng, giảm 226 nghìn đồng so với quý trước và tăng 547 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nhập bình quân của lao động nam cao hơn lao động nữ 1,44 lần; thu nhập của lao động thành thị cao hơn nông thôn 1,41 lần.

Nguyễn Hòa