Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 21/01/2021 08:10

​​​​​​​Quốc hội thông qua Nghị quyết phê duyệt Đề án Tổng thể phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi: Sự kiện có ý nghĩa đặc biệt

06:00 | 29/11/2019
Nghị quyết phê duyệt Đề án Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 đã được Quốc hội thông qua với số phiếu rất cao: 432/434 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Đây là sự kiện lịch sử, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đồng bào DTTS trên cả nước.

Đề án Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 thực hiện ở địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, trong đó tập trung ưu tiên đầu tư cho địa bàn đặc biệt khó khăn. Đối tượng điều chỉnh của Đề án được xác định là: Xã, thôn vùng đồng bào DTTS và miền núi; hộ gia đình, cá nhân người DTTS; hộ gia đình, cá nhân người dân tộc Kinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo sinh sống ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức kinh tế, xã hội hoạt động ở địa bàn vùng đặc biệt khó khăn.

quoc hoi thong qua nghi quye t phe duyet de an tong the phat trien kinh te xa hoi vung dong bao dtts va mien nui su kien co y nghia dac biet
Các đại biểu Quốc hội nhất trí cao với việc thông qua Nghị quyết phê duyệt Đề án

Để thực hiện Đề án, Nghị quyết của Quốc hội giao Chính phủ tổ chức rà soát các văn bản pháp luật, chính sách dân tộc, liên quan đến vùng đồng bào DTTS và miền núi, kịp thời đề xuất, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản không còn phù hợp để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung của Đề án; Xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2020), để thực hiện từ năm 2021; Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, do một đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban Chỉ đạo và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm Phó Trưởng Ban Thường trực, có sự tham gia của bộ, ban, ngành liên quan để chỉ đạo tổ chức thực hiện Chương trình.

quoc hoi thong qua nghi quye t phe duyet de an tong the phat trien kinh te xa hoi vung dong bao dtts va mien nui su kien co y nghia dac biet
Đề án được kỳ vọng sẽ mang lại những đổi thay tích cực cho vùng đồng bào DTTS và miền núi

Cụ thể, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, sẽ gồm 10 dự án:

(1) Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt;

(2) Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết;

(3) Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị;

(4) Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc;

(5) Phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực;

(6) Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch;

(7) Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em;

(8) Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em;

(9) Đầu tư phát triển nhóm DTTS rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn;

(10) Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS&MN. Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình.

Trong đó, kinh phí của Chương trình mục tiêu quốc gia được tổng hợp thành mục ngân sách trong vốn đầu tư công ở các cấp ngân sách theo Luật ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công do Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định.

T.H