Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 23/09/2021 19:19

Quảng Ninh: Tìm giải pháp hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho người dân trong dịch Covid-19

08:37 | 01/02/2021
Để tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ bà con nông dân đang chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, UBND tỉnh Quảng Ninh đã đưa ra nhiều chính sách nhằm tăng cường kết nối, vận động các đoàn thể chính trị xã hội chia sẻ và tích cực giúp đỡ nông dân trong việc tiêu thụ các sản phẩm nông sản của tỉnh.

Cụ thể, theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh, hiện toàn tỉnh có khoảng 3.000 tấn ngao 2 cùi, ngao hoa và hơn 4.500 tấn Hàu Thái Bình Dương; 3.000 tấn hàu cửa sông tập trung chủ yếu tại huyện Vân Đồn, Hải Hà và thị xã Quảng Yên; 180.000 quả trứng gà lông màu/ngày tại thị xã Quảng Yên; hơn 300 tấn khoai tây tại Đông Triều và nhiều nông sản khác…đang gặp khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm.

Trước tình hình này, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành văn bản số 542/UBND-NLN1 đề nghị các cơ quan, đơn vị và các đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh chia sẻ và tích cực giúp đỡ nông dân trong việc tiêu thụ các sản phẩm nông sản của tỉnh; vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động…ưu tiên đưa các sản phẩm nông sản cùa tỉnh vào thực đơn các bữa ăn tại các bếp ăn của đơn vị, cơ quan, gia đình.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đã đề nghị Tập đoàn công nghiệp Than - khoáng sản Việt Nam và Tổng Công ty Đông Bắc chỉ đạo các đơn vị thành viên có kế hoạch cụ thể về nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm: Hàu Thái Bình Dương, hàu cửa sông, ngao 2 cùi, trứng gà,...

Năm 2020, nhiều đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn TKV đã tích cực hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thủy sản của Quảng Ninh
Năm 2020, nhiều đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn TKV đã tích cực hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thủy sản của Quảng Ninh

Ngoài ra, Sở Công Thương Quảng Ninh sẽ chủ trì, phối hợp với UBND các địa phương, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh để chiêu thương, quảng bá các sản phẩm tới các khu công nghiệp, đơn vị, doanh nghiệp, các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đế thống nhất kể hoạch cụ thể về nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm (sổ lượng từng sản phẩm tiêu thụ hàng ngày, quy cách sản phẩm...) làm đầu mối cung - cẩu cho toàn bộ các sản phâm đên khi ổn định được tình hình. Đồng thời, chủ trì làm việc với các Trung tâm thương mại lớn, các chợ đầu mối để thống nhất phương án kế hoạch tiêu thụ các sản phẩm nông sản của tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ninh sẽ chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương làm việc với UBND các địa phương có sản lượng nông sản lớn; các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất quy mô lớn và các đơn vị có đủ điêu kiện, năng lực chê biên, bảo quản các sản phâm nông nghiệp đê thống nhất phương án tổ chức sơ chế, cấp đông đối với các sản phẩm: Hàu Thái Bình Dương, hàu cửa sông ngao 2 cùi và tôm nuôi trên địa bàn tỉnh và nắm bắt nhu cầu cần hỗ trợ từ phía các cơ sở sàn xuất, sơ chế, chế biến nông sản.

UBND tỉnh Quảng Ninh xác định việc thực hiện có hiệu quả các biện pháp tiêu thụ sản phẩm nông sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh là nhiệm vụ quan trọng đảm bảo ổn định sản xuất, đời sống cho nông dân, các hộ sản xuất, nhất là trong thời điểm khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra, đặc biệt từ nay đến Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Tiến Dũng