Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 22/09/2021 21:39
Xin chờ trong giây lát...

Quảng Ngãi: Chú trọng công tác phát triển cho công nghiệp phụ trợ

08/12/2020 14:24
Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, tỉnh Quảng Ngãi luôn định hướng và lựa chọn phát triển công nghiệp là nhiệm vụ đột phá trong việc phát triển kinh tế - xã hội. Tuy vậy, công nghiệp phụ trợ (CNPT) của tỉnh Quảng Ngãi vẫn chưa đáp ứng nhu cầu nguyên, phụ liệu cho sản xuất cả về số lượng lẫn chất lượng.