Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 29/02/2020 20:09
Xin chờ trong giây lát...

Quản trị bền vững thị trường tài chính: Tạo sức bật cho tăng trưởng

13/03/2019 16:20
Tái cấu trúc thị trường tài chính để phục vụ tăng trưởng kinh tế, khơi thông các kênh dẫn vốn cho tăng trưởng, quản trị rủi ro của các ngân hàng thương mại khi đón nhận đầu tư...đây được coi là giải pháp thúc đẩy thị trường trung và dài hạn phục vụ cho đầu tư, tăng trưởng…

Video nằm trong bài : Quản trị bền vững thị trường tài chính: Tạo sức bật cho tăng trưởng