Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 11/05/2021 09:08
Xin chờ trong giây lát...

Quản lý thị trường – Hiệu quả từ chuyển đổi tổ chức theo mô hình ngành dọc - Phần I: Tinh gọn bộ máy, phối hợp hiệu quả

14/04/2021 15:42
Chính phủ xây dựng và tổ chức, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách QLTT, chống đầu cơ, tích trữ hàng hóa. Từ năm 1995 đến nay, lực lượng QLTT được tổ chức và kiện toàn lại theo Nghị định số 10 của Chính phủ về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của QLTT, theo đó, QLTT thành một lực lượng chuyên trách, thực hiện chức năng kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại ở thị trường trong nước.

Video cũ hơn