Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 11/05/2021 02:22
Xin chờ trong giây lát...

Phòng vệ thương mại: Phát huy công cụ bảo vệ các ngành sản xuất và xuất khẩu bền vững

14/10/2020 06:00
Việt Nam đang tích cực hội nhập kinh tế quốc, nhưng quá trình hội nhập đang đặt ra yêu cầu tăng cường quản lý nhà nước đối với công tác phòng vệ thương mại (PVTM) nhằm đảm bảo khai thác hiệu quả các cam kết, mở cửa thị trường; xuất khẩu bền vững.