Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 11/12/2018 03:38

Phổ biến hoạt động mua bán qua Sở Giao dịch hàng hóa tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên

14:50 | 11/05/2018
Sáng 11/5, tại Đà Nẵng, Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định số 51/2018/NĐ-CP, ngày 9/4/2018 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2006/NĐ-CP, ngày 28/12/2006 quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa cho các tỉnh thành miền Trung - Tây Nguyên.
Quang cảnh hội nghị

Được biết, Luật Thương mại năm 2005 đã đặt nền móng đầu tiên về các quy định quản lý Nhà nước đối với Sở Giao dịch hàng hóa. Sau đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa nhằm phát triển loại hình giao dịch này.

Bộ Công Thương đã cấp phép thành lập cho 2 Sở Giao dịch hàng hóa (Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam và Sở Giao dịch hàng hóa Info). Bên cạnh đó, cho phép Trung tâm Giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột được hoạt động theo hình thức Sở Giao dịch hàng hóa trong vòng 1 năm. Sau thời gian thí điểm, sở giao dịch này đã xin gia hạn hoạt động.

Tuy nhiên, thời gian qua, hoạt động của các Sở Giao dịch hàng hóa nhìn chung chưa thực sự sôi động và chưa tương xứng với tiềm năng nền kinh tế nước ta. Hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa tại Việt Nam còn kém phát triển có nguyên nhân chủ yếu từ những hạn chế của hành lang pháp lý.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của DN trong lĩnh vực Sở Giao dịch hàng hóa, Nghị định số 51/2018/NĐ-CP đã được Bộ Công Thương xây dựng, trình Chính phủ ban hành ngày 9/4/2018 nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2006/NĐ-CP đã không còn phù hợp. Việc sửa đổi này đảm bảo tính kế thừa, phát huy những quy định đã đi vào ổn định và phù hợp với thực tế của các văn bản đã ban hành. Đồng thời tập trung sửa đổi, bổ sung các quy định gây khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thời gian vừa qua, đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính. Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước đối với hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa. Đặc biệt, tạo điều kiện thuận lợi cho các DN tham gia loại hình kinh doanh trên.

Theo đó, Nghị định này cho phép các Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam liên thông với những Sở Giao dịch hàng hóa thế giới và ngược lại. Thứ hai, thay đổi căn bản nội dung khi cho phép các Sở Giao dịch hàng hóa được niêm yết giao dịch tất cả các mặt hàng mà nhà nước không cấm và những mặt hàng kinh doanh có điều kiện, trong đó có các mặt hàng Việt Nam có thế mạnh xuất khẩu cũng như những mặt hàng Việt Nam có nhu cầu nhập khẩu lớn để phục vụ sản xuất kinh doanh. Với sự thay đổi này, hoạt động của sở giao dịch hàng hóa Việt Nam với những công cụ chống biến động giá sẽ giúp DN thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp DN nâng cao vị thế ở thị trường trong nước và thế giới...

TIN LIÊN QUAN
Nghị định số 51 "cởi trói" cho sự phát triển của sở giao dịch hàng hóa
Thành lập Sở giao dịch hàng hóa: Hoàn thiện khung khổ pháp lý

Xuân Hoài