Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 27/10/2020 21:59
Xin chờ trong giây lát...

Phát triển thương mại dịch vụ, tạo liên kết vùng cho doanh nghiệp: "Chìa khóa" cho tái cơ cấu và phát triển kinh tế bền vững

25/09/2019 14:10
Dân số đông, quy mô dân số trẻ, sức mua lớn, quá trình hội nhập và phát triển mạnh mẽ, vì vậy, thương mại dịch vụ được đánh giá là có tiềm năng lớn phát triển ở Việt Nam. Không chỉ góp phần quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, việc phát triển thương mại dịch vụ còn giúp tạo nên mối liên kết bền vững cho doanh nghiệp và các địa phương từ đó thực hiện hiệu quả định hướng tái cơ cấu kinh tế.