Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 28/09/2020 21:15
Xin chờ trong giây lát...

Phát huy hiệu quả Chương trình Khuyến công quốc gia

26/09/2019 16:53
Hoạt động khuyến công đã huy động được các nguồn lực tham gia đầu tư sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế.