Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 11/12/2018 00:18
Sơ kết 2 năm thực hiệnChỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII

Nhiều mô hình mới, cách làm hay

10:10 | 19/05/2018
Triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngày càng có những mô hình mới, cách làm hay, kinh nghiệm thiết thực; xuất hiện các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực, tầng lớp nhân dân…
Hình ảnh có liên quan

Báo cáo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho thấy, 2 năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã và đang đạt được những kết quả quan trọng; bước đầu ngăn chặn được suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Đặc biệt, tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân. Nhiều mô hình hay, cách làm mới; tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều trên mọi lĩnh vực. 

Chính phủ, thành viên Chính phủ, các ban, ngành, địa phương đã tổ chức nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua thiết thực như: Phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" do Thủ tướng Chính phủ phát động; Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ"; mô hình "Tự soi, tự sửa", "Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo", "Đảng viên dìu dắt quần chúng" của Quân ủy Trung ương, Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ" của Đảng ủy Công an Trung ương; phong trào thi đua "Dân vận khéo" của Ban Dân vận Trung ương; mô hình "Mỗi đảng viên đóng góp, giúp đỡ một gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, mỗi cá nhân gắn liền với một địa chỉ nhân đạo" của Đồng Tháp… Qua đó, phát hiện hàng nghìn tấm gương sáng của cán bộ, chiến sĩ, quần chúng nhân dân trong học tập và làm theo Bác.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục như chưa tạo được sự chuyển biến toàn diện, đồng bộ ở tất cả các cấp, các ngành; tinh thần tự phê bình và phê bình còn yếu, chưa chủ động đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; công tác thông tin, tuyên truyền trong một số thời điểm chưa thường xuyên, thiếu trọng tâm, trọng điểm…

Hội nghị cũng đã rút ra một số bài học kinh nghiệm như cần phát huy vai trò của cấp ủy, người đứng đầu và công tác tham mưu của ban tuyên giáo cấp ủy các cấp vì đây là yếu tố mang tính quyết định đến sự hiệu quả, tính thiết thực; Cần sự quan tâm sâu sát, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác chỉ đạo, định hướng, kiểm tra, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong tổ chức, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở địa phương, đơn vị, cơ sở. 

Bên cạnh đó, cần luôn luôn coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao hận thức, tinh thần trách nhiệm cá nhân, ý thức tự giác, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên; Đồng thời, chú trọng việc tuyên truyền, giáo dục về kết quả đạt được trong quá trình thực hiện Chỉ thị, nhất là về gương người tốt, việc tốt, các điển hình tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, tiếp tục làm tốt hơn công tác xây dựng Đảng, kết hợp giữa "xây" và "chống" đi kèm với việc làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Song song với đó, phải xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật của Nhà nước và quy định của Đảng, xử lý nghiêm minh các sai phạm, mới có tác dụng răn đe, phòng, chống có hiệu quả sự suy thoái, tiêu cực. 

Đình Dũng