Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 19/06/2021 18:41

Nhiệm kỳ Chính phủ 2016-2021: Quyết tâm không để nợ đọng văn bản

09:57 | 01/03/2021
Tại buổi làm việc với 8 bộ, cơ quan liên quan về tình hình xây dựng, trình ban hành các văn bản quy định chi tiết luật, pháp luật đã có hiệu lực, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng - Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ - cho rằng, thời gian này là giai đoạn cuối nhiệm kỳ Chính phủ khóa XIV, các bộ, ngành cần đẩy nhanh tiến độ, công việc đã được Chính phủ, Thủ tướng giao liên quan đến các văn bản quy phạm pháp luật.

Văn phòng Chính phủ đang thực hiện rà soát tình hình thực hiện các nhiệm vụ mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ, ngành, địa phương để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thống kê đến hết ngày 25/2/2021, vẫn còn 17 văn bản hướng dẫn luật chi tiết có hiệu lực thi hành nhưng vẫn chưa được ban hành. Tuy nhiên, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, số văn bản quy định chi tiết nợ đọng, chậm ban hành giảm thấp nhất từ trước đến nay. Trong đó, 2017 là năm đầu tiên không nợ văn bản quy định chi tiết thuộc thẩm quyền Chính phủ. Đến ngày 31/12/2020 chỉ còn 6 văn bản hướng dẫn luật chi tiết bị nợ đọng, giảm mạnh so với số lượng văn bản nợ đọng ở cuối nhiệm kỳ khóa XII (58 văn bản) và nhiệm kỳ khóa XIII (39 văn bản).

Về chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, theo Vụ Tổng hợp (Văn phòng Chính phủ), trong quý I/2021, có 89 đề án phải trình, trong đó có 21 đề án giao trong Nghị quyết 01 của Chính phủ. Đến ngày 25/2, các bộ, cơ quan đã trình 21/89 đề án, còn 68 đề án chưa trình, trong đó có 57 đề án trong hạn và 11 đề án nợ đọng, chiếm 12,3%. Đây là các đề án nợ đọng của năm 2020 chuyển sang tháng 1/2021, không có đề án nợ đọng giao tại Nghị quyết 01. Đối với 8 bộ, cơ quan dự cuộc họp, có 6 đề án nợ đọng, chiếm 54,5%.

Theo chương trình công tác tháng 2 và 3/2021, các bộ, cơ quan phải trình 57 đề án. Trong đó, 8 bộ, cơ quan tham dự buổi làm việc có 26 đề án, chiếm 45,6%.

Tại cuộc họp, đại diện 8 bộ, cơ quan đều cho biết đã triển khai rất tích cực các nhiệm vụ và quyết tâm sẽ ban hành văn bản theo kế hoạch, không để nợ đọng văn bản.

Với các đề án, nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ, cơ quan, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đề nghị các bộ, cơ quan căn cứ thời gian để sớm thực hiện. Đây là những nhiệm vụ được giao từ đầu năm và Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh về việc không được rút các nhiệm vụ Chính phủ giao. Vì vậy các bộ, cơ quan cần tập trung triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm.

Với tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là hạn chế tối đa nhiệm vụ quá hạn của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đề nghị các bộ, cơ quan ban hành văn bản còn nợ trước ngày 20/3/2021.

Thu Phương