Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 29/02/2020 05:10
Xin chờ trong giây lát...

Nhân rộng sáng kiến rác thải nhựa làm đường giao thông

16/10/2019 17:07
Sử dụng rác thải nhựa để làm đường giao thông, một sáng kiến hữu ích, khả thi, có ý nghĩa to lớn với việc bảo vệ môi trường, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, mô hình này cần được cổ vũ, khuyến khích và nhân rộng.