Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 11/12/2018 21:11

Nghệ An huy động hơn 27 nghìn tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

14:22 | 13/06/2018
Theo báo cáo của Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Nghệ An, sau 7 năm thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM, trên địa bàn Nghệ An đã có nhiều chuyển biến tích cực, bộ mặt NTM ngày càng khởi sắc. 

Làm đường giao thông trong chương trình xây dựng nông thôn mới tại Nghệ An

Theo Văn phòng điều phối, chương trình đã huy động nguồn vốn, lồng ghép thực hiện được hơn 27 nghìn tỷ đồng. Đến nay đã đạt 14,54 tiêu chí/xã; đã có 181 xã được UBND tỉnh Nghệ An quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM, có 3 xã đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM. Đặc biệt, các xã về đích NTM trong năm 2017 không nợ đọng trong xây dựng cơ bản.

Cũng theo lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đến hết năm 2018 tỉnh cơ bản trả hết nợ trong xây dựng cơ bản NTM. Do vậy, hiện tỉnh này đang chỉ đạo các địa phương tích cực đấu giá đất, sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất, phần để lại cho ngân sách huyện, xã để có nguồn trả nợ.

Ông Trần Nhật Lam - Phó Chánh văn phòng điều phối xây dựng NTM Trung ương - đã đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Nghệ An trong việc khắc phục khó khăn để đạt được những kết quả quan trọng trong xây dựng NTM. Đồng thời, đề xuất Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng NTM; tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao đời sống người dân; rà soát các tiêu chí nhằm thực hiện có hiệu quả giai đoạn 2018 - 2020; tập trung phát triển sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự khu vực nông thôn.

"Trong thời gian tới, Nghệ An cần xác định được bản chất như thế nào là nợ đọng, để xác định một cách chính xác, trong đó cần xác định thời gian, thời điểm và kế hoạch trả nợ. Tỉnh cũng cần có chính sách đối với số nợ thuộc ngân sách xã. Địa phương cần tăng cường công tác xã hội hóa vào xây dựng cơ bản để giảm nợ", ông Trần Nhật Lam cho biết thêm.

Hoàng Trinh