Longform
[Longform] CEO Lux Group: Covid-19 - Doanh nghiệp nào thích ứng nhanh thì tồn tại

14:04 | 06/05/2021

Trước sự tàn phá của đại dịch Covid-19, tại Việt Nam, du lịch, một ngành đang tăng trưởng liên tục 4 năm ở mức 2 con số, đóng góp trực tiếp gần 10% GDP, đóng góp lan tỏa trên 18% GDP, lại bị suy thoái nghiêm trọng. Tuy nhiên vẫn có những doanh nghiệp đã biến nguy thành cơ bằng sự thích ứng nhanh nhạy.

[Longform] Giữa “tâm bão” Covid-19, doanh nghiệp nào thích ứng nhanh thì tồn tại

[Longform] Covid-19: Doanh nghiệp nào thích ứng nhanh thì tồn tại
[Longform] Covid-19: Doanh nghiệp nào thích ứng nhanh thì tồn tại
[Longform] Covid-19: Doanh nghiệp nào thích ứng nhanh thì tồn tại
[Longform] Covid-19: Doanh nghiệp nào thích ứng nhanh thì tồn tại
[Longform] Covid-19: Doanh nghiệp nào thích ứng nhanh thì tồn tại
[Longform] Covid-19: Doanh nghiệp nào thích ứng nhanh thì tồn tại