Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 26/09/2020 01:23

Lạng Sơn: Ðẩy mạnh thu hút đầu tư chợ nông thôn

08:00 | 14/08/2020
Nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, xã hội hóa đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn, từ năm 2017 tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Nghị quyết 66/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh, quy định chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn giai đoạn 2018 - 2030…

Hình thành thêm 38 chợ nông thôn mới

Sau một thời gian triển khai Nghị quyết 66/2017/NQ-HĐND, cùng với sự chỉ đạo sát sao của tỉnh, sự vào cuộc của các cấp chính quyền… có thể nói việc hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bước đầu đã cho thấy những hiệu quả. Một số doanh nghiệp, HTX trong và ngoài tỉnh quan tâm đến khảo sát các chợ, khu vực dân cư đề nghị chuyển giao quản lý, khai thác và cam kết tiếp tục đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo nâng cấp các chợ nông thôn…

5251-tr-89
Chợ Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

Ông Phùng Quang Hội – Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn cho biết: Chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn theo Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn Lạng Sơn với mục tiêu thu hút mạnh mẽ nguồn lực đầu tư từ các nhà đầu tư để tổ chức đầu tư xây dựng chợ tại các khu vực nông thôn của tỉnh có điều kiện phát triển kinh tế khó khăn, giao lưu buôn bán, trao đổi hàng hóa còn hạn chế... Phấn đấu đến năm 2030 sẽ hình thành thêm 38 chợ nông thôn đạt chuẩn nông thôn mới tại các xã, cụm xã, hình thành các thị tứ có chợ hoạt động thường xuyên. Vì vậy, việc chuyển giao cho doanh nghiệp, HTX để quản lý, khai thác và đầu tư xây mới hoặc cải tạo, nâng cấp chợ nông thôn là công việc nền tảng bước đầu hết sức quan trọng để thực hiện chính sách… Đến nay, tỉnh đã bàn giao một số chợ cho các doanh nghiệp quản lý khai thác và đầu tư, như huyện Bắc Sơn (10 chợ), Văn Quan (3 chợ), Tràng Định (1 chợ)…

Cần sự vào cuộc từ nhiều phía

Có thể nói, chính sách hỗ trợ, thu hút đầu tư xây dựng chợ nông thôn là hết sức cần thiết, kịp thời… Tuy nhiên, việc triển khai còn nhiều khó khăn do ngân sách của địa phương còn hạn hẹp, khó đảm bảo cho việc hỗ trợ nhiều dự án cùng lúc. Công tác tuyên truyền phổ biến nội dung chính sách đến các doanh nghiệp, HTX, các hộ kinh doanh tại chợ chưa được kịp thời. Ngoài ra, các nhà đầu tư thực sự có nhu cầu đầu tư kinh doanh khai thác chợ nông thôn trên địa bàn chưa nhiều, cũng chưa có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động quản lý khai thác chợ… Mặt khác, việc xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do có đặc thù là tỉnh miền núi, điều kiện giao thông không thuận lợi, các chợ chủ yếu họp theo phiên, địa bàn trải rộng, chia cắt, sức mua của người dân hạn chế, khả năng thu hồi vốn chậm nên không thu hút được các nhà đầu tư, trong khi phần lớn các chợ đã xuống cấp…

Từ thực tế triển khai xã hội hóa, thu hút đầu tư vào chợ nông thôn trên địa bàn, ông Phùng Quang Hội cho rằng, để việc triển khai được thuận lợi cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung của chính sách tới các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Cùng với đó, cần tiếp tục chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để hoàn thành việc chuyển giao các chợ đã được UBND tỉnh giao cho doanh nghiệp, HTX quản lý, khai thác hiệu quả nhưng cũng hưởng các chính sách hỗ trợ… Ngoài ra, ngành Công Thương địa phương cũng kiến nghị Trung ương quan tâm hỗ trợ, phân bổ nguồn vốn từ ngân sách để địa phương phát triển mạng lưới chợ nông thôn, đẩy mạnh giao thương, trao đổi hàng hóa khu vực nông thôn, đặc biệt là địa bàn miền núi, biên giới khó khăn…

Nhằm đẩy nhanh việc hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn, mới đây Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn - Nguyễn Công Trưởng đã chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 66/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2030. Theo đó, các sở, ngành liên quan nghiêm túc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao tại Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 của UBND tỉnh; chủ động hướng dẫn các nhà đầu tư giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác chuyển đổi mô hình quản lý chợ, đảm bảo thực hiện theo tiến độ đã cam kết; tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về chợ trên địa bàn tỉnh, tạo môi trường thuận lợi để khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia tiếp nhận quản lý, đầu tư xây dựng chợ.

Linh Nhi - Thảo My