Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 01/03/2021 17:57
Xin chờ trong giây lát...

Khơi thông “điểm nghẽn” để công nghiệp hóa chất phát triển bền vững - Phần II: Cần có cái nhìn thiện cảm và toàn diện hơn đối với công nghiệp hóa chất

10/06/2020 21:01
Bên cạnh sự quan tâm, định hướng của Chính phủ và các Bộ, ngành, ý thức trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường của các nhà đầu tư thời gian qua cũng được nâng lên rõ rệt. Theo đó, những chủ trương, chính sách đúng đắn, phù hợp trong việc thu hút đầu tư, sẽ mở ra nhiều cơ hội để thực hiện các dự án hóa chất, các khu công nghiệp chuyên biệt và tổ hợp công nghiệp hóa chất tập trung thúc đẩy phát triển công nghiệp hóa chất nước nhà, đạt được mục tiêu tăng trưởng bình quân 14-16%/ năm, đóng góp vào sự phát triển chung của kinh tế Việt Nam. Để thực hiện được mục tiêu này, ngoài việc tạo thuận lợi về cơ chế chính sách, sự nỗ lực của Chính phủ cần có tiếng nói chung từ Trung ương, Chính phủ và các địa phương để từng bước làm thay đổi quan điểm lâu nay về công nghiệp hoá chất, hướng tới phát triển bền vững ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam.

Video cũ hơn