Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 04/06/2020 07:38
Xin chờ trong giây lát...

Khởi dậy nguồn lực và tiềm năng kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam

13/05/2019 14:53
Sau 10 năm thực hiện, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã khơi dậy được tiềm năng dồi dào về nguồn lực và năng lực kinh doanh, phân phối của mọi thành phần kinh tế. Qua cuộc vận động, đến nay nhiều sản phẩm hàng hóa đã chinh phục được người tiêu dùng, trong đó nhiều sản phẩm trở thành niềm tự hào của người Việt Nam.

Video nằm trong bài : Khơi dậy nguồn lực và tiềm năng kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam